ΤΡΑΓΟΥΔΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GR IT BG RO EN FR DE ES
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Νέα - Δραστηριότητες
  Σχετικά 'Αρθρα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δε- σμεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτρο- πή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πλη- ροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ένα τραγούδι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας και να προωθήσει την εκμάθηση μιας γλώσσας -της Νέας Ελληνικής στην προκειμένη φάση- αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει πληθώρα τραγουδιών, που παρουσιάζουν την ιστορία, την νοοτροπία και την στάση των Ελλήνων απέναντι σε διάφορες καταστάσεις, αναλάβαμε την δημιουργία ενός διδακτικού υλικού βασισμένου σε τραγούδια. Τραγούδια γνωστά σε όλους, που μπορούν να λειτουργήσουν όχι μόνο ως μέσο διδασκαλίας γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, αλλά και ως πηγή πληροφόρησης για τον τρόπο σκέψης, ζωής και ιδεολογίας του λαού που τα δημιούργησε.
Πρόκειται για το έργο «Τραγουδώ Ελληνικά», ένα σύγχρονο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, για τα επίπεδα Β1 και Β2 (μέσα επίπεδα). Περιλαμβάνει 24 ενότητες με τραγούδια, κείμενα, λεξιλογικές και γραμματικές ασκήσεις, παιχνίδια λέξεων. Κάθε ενότητα ανήκει και σε ξεχωριστή κατηγορία τραγουδιού –έτσι υπάρχουν δημοτικά και κρητικά, του γάμου και κοινωνικά, νησιώτικα και ρεμπέτικα κοκ. Καταβλήθηκε δε προσπάθεια τόσο το λεξιλόγιο όσο και η γραμματική να δένουν με τη θεματική κατηγορία των τραγουδιών, πράγμα που σημαίνει ότι πρωταρχικός μας στόχος ήταν να δοθεί μια ιδέα της πλούσιας ελληνικής μουσικής με την παράλληλη διδασκαλία γλώσσας. Με άλλα λόγια, να προωθηθεί η ευκολότερη, αποτελεσματικότερη και πιο ευχάριστη εκμάθηση και χρήση της Ελληνικής μέσω μιας μεθόδου, η οποία την ίδια στιγμή θα ψυχαγωγεί.
Το «Τραγουδώ Ελληνικά» αποτέλεσε μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σωκράτης (225981-CP-1-2005-1-GR-LINGUA-L2) και αναπτύχθηκε από μια ομάδα Εκπαιδευτικών Οργανισμών (την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική και Αναπτυξιακή Εταιρεία, την ΕΚΕΑ-ΔΕΛΤΑ Πλόβντιβ, το Universita Degli Studi di Messina, το Instituto Comprensivo-Corigliano d’ Otranto και την Ένωση Ελλήνων της Ρουμανίας, ενώ την ευθύνη για την ηλεκτρονική του ανάπτυξη είχε η ειδικευμένη εταιρεία ΕΛΕΑ ΕΠΕ).
Κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή (βιβλίο) και εκπαιδευτικό λογισμικό (multimedia cd), καθώς και στο διαδίκτυο (internet).
Μπορείτε να δείτε ένα μέρος του υλικού, πατώντας εδώ.