ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GR BG ES RO EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Σχετικά Άρθρα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δε- σμεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτρο- πή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πλη- ροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Οι επιχειρηματικές σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και σε ορισμένες –ευρωπαϊκές κυρίως- χώρες προωθούν την εργασία πολλών ξένων υπαλλήλων σε διάφορες επιχειρήσεις. Αυτή η πραγματικότητα προϋποθέτει και επιβάλλει συν τοις άλλοις την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας για ειδικές καταστάσεις.
Πολλοί, από την άλλη πλευρά, είναι αυτοί που αδυνατούν να βρουν εργασία ανάλογη των προσόντων τους, των σπουδών και της εμπειρίας τους, λόγω της μη επαρκούς γνώσης της ελληνικής, αλλά και των ειδικότερων γλωσσικών στοιχείων, απαραίτητων για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.
Προκειμένου, λοιπόν, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ξένων στην ελληνική αγορά, η ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία και η κατάκτηση ειδικής ορολογίας απαραίτητης στην εργασία τους, προχωρήσαμε στην σύνταξη των Επιχειρηματικών Ελληνικών.
Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό υλικό, που απευθύνεται σε μαθητές μέσου επιπέδου και περιλαμβάνει 24 ενότητες-μαθήματα σχετικά με διάφορες επιχειρηματικές καταστάσεις (συνάλλαγμα, ηλεκτρονικό εμπόριο, βιογραφικά-προσλήψεις-αγγελίες, τράπεζα-συναλλαγές, οικονομικές εφημερίδες κλπ.). Ουσιαστική μας προτεραιότητα ήταν το να συμπεριλάβουμε τις βασικότερες και συχνότερες καταστάσεις επικοινωνίας στον επιχειρηματικό τομέα, μια όσο το δυνατόν πληρέστερη γκάμα ειδικών περιπτώσεων, με την προσοχή μας να εστιάζεται στον αναγκαίο όγκο λεξιλογίου και τις απαιτούμενες γραμματικές και συντακτικές δομές που συνθέτουν τις καταστάσεις αυτές.
Τα «Επιχειρηματικά ελληνικά» αποτέλεσαν μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vinci (L/2003/B/F/LA-148105) και αναπτύχθηκαν από μια ομάδα Εκπαιδευτικών Οργανισμών (ΕΛΒΕΑ ΕΠΕ-Βουλγαρία, Πανεπιστήμιο Ιασίου-Ρουμανία, ΕΚΕΑ ΕΠΕ-Βουλγαρία, Πανεπιστήμιο Μούρθια-Ισπανία, ΕΛΕΑ ΕΠΕ) υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής και Αναπτυξιακής Εταιρείας.
Κυκλοφορούν σε έντυπη μορφή (βιβλίο) και εκπαιδευτικό λογισμικό (multimedia cd), καθώς και στο διαδίκτυο (internet).
Μπορείτε να δείτε ένα μέρος του υλικού, πατώντας εδώ.