ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  • Post author:
  • Post category:News
  • Post comments:0 Comments

Συνεχίζουμε την έρευνά μας για τις ελληνικές λέξεις σε άλλες γλώσσες στο πρόγραμμα “Oι λέξεις ταξιδεύουν” και ιδιαιτέρως για τον εμπλουτισμό της μεθόδου μας “Γνωρίζεις Ήδη Ελληνικά”. Ο μαθητής μας Estevam Fortunato (δάσκαλος της ελληνικής γλώσσας στην Natal της Βραζιλίας) συμπλήρωσε την εργασία που είχε ξεκινήσει η επίσης βραζιλιάνα μαθήτριά μας καθηγήτρια Loucena Strehlen λεξικό με 1000 εύκολες ελληνικές λέξεις στην πορτογαλική γλώσσα. Από αυτό παίρνουμε 10 από τις πρώτες αλφαβητικά λέξεις και σας τις παρουσιάζουμε στον παρακάτω πίνακα.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ
ακαδημία academia
αλλεργία alergia
αλφάβητο alfabeto
ανάλυση análise
ανατομία anatomia
γραμματικός gramático
δαίμονας demo
δελφίνι golfinho
ειρωνικός irônico
εκκεντρικός excêntrico

Leave a Reply