Διαδρομές από τα αρχαία στα Νέα Ελληνικά ( Νέα Ελληνικά για γνώστες αρχαίων ελληνικών)

Τα αρχαία ελληνικά αποτελούν αναμφισβήτητα φορέα πολιτισμικών στοιχείων με έντονη βαρύτητα στο χώρο των κλασικών σπουδών, γεγονός που δικαιολογεί τη διδασκαλία τους σε πολλά Πανεπιστήμια και σχολεία ανά τον κόσμο.

Οι «Διαδρομές από τα αρχαία στα νέα ελληνικά» απευθύνονται σε μαθητές κλασικών γυμνασίων- λυκείων, ή και φοιτητές Πανεπιστημίων αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, στο εξωτερικό και στην Ελλάδα που επιθυμεί να μάθει νέα ελληνικά, έχοντας ήδη βασικές γνώσεις αρχαίων.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην διδασκαλία γραμματικών φαινομένων και λεξιλογίου της νεοελληνικής, που προσεγγίζονται συγκριτικά μέσα από την ήδη υπάρχουσα γνώση των αρχαίων, ενώ περιλαμβάνρι πολλές ασκήσεις για πρακτική εξάσκηση και εμπέδωση. Τα κείμενα των ενοτήτων «προχωρούν» όσο το δυνατόν σταδιακά από τους αρχαίους χρόνους στους βυζαντινούς και τους νεοελληνικούς, στοχεύοντας στην ανάδειξη της ενότητας της ελληνικής γλώσσας ανά τους αιώνες.

Με ενάρξεις την 4/7 και την 1/8 γνώστες αρχαίων ελληνικών μπορούν να διδαχθούν τα νέα ελληνικά.

Διάρκεια Προγραμμάτων

Πρόγραμμα εντατικό 2 εβδομάδων, με 20 ώρες ανά εβδομάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 40 ώρες διδασκαλίας γλώσσας
  • Δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από τη βιβλιοθήκη
  • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία)
  • Επισκέψεις σε Μουσεία (2 Επισκέψεις)
  • 4 ιστορικοί περίπατοι στην Αθήνα (Ακρόπολη, Αρχαία Αθήνα, Μεσαιωνική Αθήνα, Σύγχρονη Αθήνα)

Κόστος 850 ευρώ

 

Πρόγραμμα εντατικό 4 εβδομάδων, 20 ώρες ανά εβδομάδα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 80 ώρες διδασκαλίας γλώσσας
  • Δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από την βιβλιοθήκη
  • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία)
  • Επισκέψεις σε Μουσεία (3 Επισκέψεις)
  • 6 περίπατοι  (Ακρόπολη, Αρχαία Αθήνα, Μεσαιωνική Αθήνα, Σύγχρονη Αθήνα)

Κόστος 1450 ευρώ

Αφήστε μια απάντηση