(ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

με 10000 τίτλους βιβλίων σε 24 κατηγορίες

 

          Η Βιβλιοθήκη του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού αποτελεί μέρος της Βιβλιοθήκης του Ελληνοβρετανικού, η οποία ιδρύθηκε το 1989 και περιλαμβάνει συνολικά περίπου 15000 βιβλία.

          Η “Ελληνική” Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει περίπου 4000 βιβλία που ανήκουν σε πολλές κατηγορίες με σημαντικότερες αυτές της Λογοτεχνίας, της Γλωσσολογίας και της Ιστορίας.

          Τα βιβλία έχουν αγοραστεί ή παραχωρηθεί αφ’ ενός μεν από τον ιδρυτή του Σχολείου Κωνσταντίνο Καρκανιά αφ’ ετέρου δε από τον Οργανισμό για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας.

          Ένα ξεχωριστό τμήμα της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει τα βιβλία που έχουν γραφεί από Έλληνες της Αυστραλίας.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ        ΙΣΤΟΡΙΚΑ        ΓΛΩΣΣΙΚΑ        ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ        ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΥΓΕΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΑ      ΛΕΞΙΚΑ      ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΓΕΙΕΣ-ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ      ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ