Η ιδέα της χρήσης ταξιδιών σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα ως συμπληρωματικού υλικού κατά την διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας δεν είναι νέα.

Η ΕΛΕΑ μαζί με το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  πρωτοτύπησαν στο ότι δημιούργησαν μια ολόκληρη μέθοδο για την διδασκαλία της ελληνικής στα επίπεδα Α1 και Α2, η οποία βασιζόταν στο ταξίδι σε 24 ελληνικές πόλεις.

Το υλικό αρχικά ήταν μόνο ηλεκτρονικό και διανεμόταν σε πολυμεσικούς δίσκους (Multimedia CD).

Η ανάπτυξη έγινε με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος «COMPILE», στο οποίο εταίροι ήταν οι ΕΛΕΑ (τώρα η ΑΛΦΑ ), το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, η CTAD ( Ην. Βασίλειο), η UNI-C (Δανία),το SOUTH THAMES COLLEGE και ο δήμος του AARHUS (Δανία).

Το όλο έργο ξεκίνησε το 1993 και τελείωσε το 1996.

Το υλικό αυτό δεν διανέμεται πλέον.

Το ταξίδι σε 24 ελληνικές πόλεις αποτελεί τώρα την βάση για την μέθοδο ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΙ, η οποία αναπτύχθηκε με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «ΠΑΒΕ».

Το νέο ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι αναπτύσσεται με παρόμοιο τρόπο αλλά περιλαμβάνει ένα ταξίδι στην Ελλάδα του Μύθου και της Ιστορίας, το οποίο θα είναι έτοιμο στις αρχές του 2018.