Το σεμινάριο απευθύνεται σε φιλολόγους ή δασκάλους ελληνικής γλώσσας ανεξαρτήτως πρώτου πτυχίου, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδάξουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα:

α. Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων

β. Αρχές της διδασκαλίας ξένων γλωσσών με έμφαση στην ελληνική

γ. Σχέδιο μαθήματος

δ. Κατανόηση-παραγωγή προφορικού λόγου

ε. Κατανόηση-παραγωγή γραπτού λόγου

στ. Γλώσσα και πολιτισμός

ζ. Μια σύγχρονη σειρά βιβλίων

Η διάρκεια του προγράμματος είναι: 20 ώρες (δέκα δίωρα) σε δυο εβδομάδες

Στο τέλος του προγράμματος χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό αρκεί να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Παρακολούθηση όλων των ωρών
  2. Εκπόνηση δύο εργασιών
  3. Πρακτική άσκηση τουλάχιστον 20 ωρών

Το πρόγραμμα προσφέρεται δυο φορές το χρόνο με ενάρξεις:

  • 3 Ιουλίου
  • 31 Ιουλίου

Είναι δυνατόν να οργανωθούν παρόμοια προγράμματα σε άλλες ημερομηνίες για ομάδες ενδιαφερομένων.

Είναι δυνατόν επίσης να προσφερθεί το πρόγραμμα οποτεδήποτε μέσα στον χρόνο.