Στόχοι – Μέθοδος διδασκαλίας

Το πρόγραμμα του Σχολείου Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος» βασίζεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση για τη διδασκαλία της γλώσσας, με την πιο σύγχρονη έννοια του όρου. «Επικοινωνώ» σημαίνει μπορώ να χρησιμοποιώ τη γλώσσα ως εργαλείο για διαπροσωπική επικοινωνία σε συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο ορίζεται από διάφορες συνθήκες, με συγκεκριμένο θέμα και συγκεκριμένους ρόλους συνομιλητών.

Επίκεντρο της προσοχής μας είναι ο μαθητής και η συνεχόμενη «έκθεσή» του στα γλωσσικά στοιχεία, που πρέπει να κατακτηθούν. Η γλωσσική ικανότητα αντιμετωπίζεται πλέον ως «δεξιότητα» και όχι ως «γνώση», και υπό αυτή την έννοια ο μαθητής πρέπει να εφοδιαστεί με τις κατάλληλες στρατηγικές μάθησης και χρήσης της γλώσσας. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε την αυτονομία του και τον ικανοποιητικό από την πλευρά του χειρισμό διαφορετικών γλωσσικών καταστάσεων στην καθημερινότητά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι παραγκωνίζεται η διδασκαλία της γραμματικής, αλλά συνδυάζεται κατάλληλα με πραγματικές, αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας και με απαιτούμενες στρατηγικές κατανόησης και παραγωγής λόγου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτύσσονται και οι τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες, δηλαδή η κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Τα βιβλία που χρησιμοποιούνται υποστηρίζονται από οπτικοακουστικό υλικό, μέσα από το οποίο τα γλωσσικά φαινόμενα προσεγγίζονται στην καθημερινή τους διάσταση. Παράλληλα, γραπτές και προφορικές γλωσσικές ασκήσεις δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εξασκηθούν και να εμπεδώσουν την ύλη που διδάσκονται.

Οι Καθηγητές

Όλοι οι καθηγητές μας διαθέτουν πανεπιστημιακό δίπλωμα. Είναι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής γλώσσας και έχουν μετεκπαιδευτεί ή έχουν μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Πέρα από την άριστη επιστημονική τους κατάρτιση, διαθέτουν ενθουσιασμό, κέφι και χαμόγελο, ώστε να κάνουν τους μαθητές να αισθάνονται πάντα «σαν στο σπίτι τους».

Τα προγράμματα

Κάντε κλικ στον τίτλο για να δείτε τα προγράμματα αναλυτικά

 • Γενικά Ελληνικά

  Βασικός στόχος είναι η διδασκαλία του λεξιλογίου και των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της ελληνικής γλώσσας ανά επίπεδο. Αρκετά σημαντική είναι η εξοικείωση του μαθητή με καθημερινές επικοινωνιακές καταστάσεις και ο ικανοποιητικός χειρισμός της γλώσσας σε ποικίλα γλωσσικά περιβάλλοντα. Σημαντική είναι δε, και η επαφή του με τον ελληνικό τρόπο σκέψης και ζωής και όλες τις εκφάνσεις του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα.

 • Ειδικά Ελληνικά – Ελληνικά για Επαγγελματική χρήση:

  Επιχειρηματικά Ελληνικά Επιστημονικά Ελληνικά

  Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να βελτιωθεί η γνώση των Γενικών Ελληνικών, σε συνδυασμό με ειδικό λεξιλόγιο και εκφράσεις σε διάφορους επιχειρηματικούς και επιστημονικούς τομείς.

  Απευθύνεται σε όσους θέλουν να εργαστούν σε αντίστοιχα εργασιακά περιβάλλοντα, καθώς δίνεται έμφαση σε επιχειρηματικές καταστάσεις (ειδικό λεξιλόγιο για υπολογιστές, σύνταξη βιογραφικών, οικονομικούς όρους κλπ.), αλλά και σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους (μαθηματικά, χημεία, πληροφορική, φυσική κλπ.)

  Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί από το Σχολείο μας και περιλαμβάνει βιβλίο και εκπαιδευτικό λογισμικό (multimedia cd). Συμπληρώνεται με εφημερίδες, περιοδικά, ταινίες.

  Στο πρόγραμμα αυτό γίνονται δεκτοί μαθητές με μέσο τουλάχιστον επίπεδο, το οποίο διαπιστώνεται μετά από κατατακτήρια εξέταση.

 • Αρχαία Ελληνικά

  Ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο ειδικά για αυτούς που επιθυμούν να γνωρίσουν ή να βελτιώσουν τη γλώσσα, στην οποία γράφτηκαν τα έργα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Ομήρου και του Ευριπίδη.

  Τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών προσφέρουν τη δυνατότητα κατανόησης των κλασικών κειμένων, ενώ παράλληλα βοηθούν και στη βαθύτερη κατανόηση της δομής της νέας ελληνικής.

 • Σεμινάρια Επιμόρφωσης καθηγητών της Ελληνικής Γλώσσας

  Ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για καθηγητές νέων ή αρχαίων ελληνικών σε διάφορα σχολεία ή Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Κύριος στόχος είναι η βελτίωση της ελληνικής γλώσσας, η μελέτη νέων μεθόδων διδασκαλίας και η επαφή με ό,τι νέο, διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό.

  Οι συμμετέχοντες καθηγητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ελληνική πραγματικότητα, πράγμα απαραίτητο για τη σωστή διδασκαλία της γλώσσας στις χώρες τους.

 • Πρόγραμμα Πολιτισμού (Λογοτεχνία – Ιστορία – Γλώσσα)

  Πρόκειται για κύκλο μαθημάτων, όπου παράλληλα με τη διδασκαλία γλώσσας, διδάσκονται η ελληνική λογοτεχνία (εξελικτική πορεία, βασικές περίοδοι και αντιπροσωπευτικά δείγματα), η ελληνική ιστορία (περίοδοι, βασικά χαρακτηριστικά και γεγονότα-ανάλογα με τις προτιμήσεις των μαθητών) και η ιστορία της ελληνικής γλώσσας.

  Το πρόγραμμα αυτό μπορεί είτε να περιλαμβάνει κάποια πολύ βασικά στοιχεία και των τριών κλάδων είτε να δίνει αποκλειστικά έμφαση σε έναν από αυτούς. Απευθύνεται σε προχωρημένους γνώστες της ελληνικής γλώσσας.

 • Εκπαίδευση και Ταξίδια

  Τα προγράμματα αυτά είναι ιδανικά για ξενόγλωσσους μαθητές, που εκπαιδεύονται σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον ελληνικό πολιτισμό (αρχαιολογία, γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνες), αλλά και για κάθε είδους ομάδα που επιθυμεί να συνδυάσει τη μάθηση της αρχαίας ή νέας ελληνικής γλώσσας με μονοήμερες ή πολυήμερες επισκέψεις σε χώρους του ενδιαφέροντός της.

  Το Σχολείο αναλαμβάνει την οργάνωση αυτών των εκδρομών και είναι σε θέση να υλοποιήσει ποικιλία τέτοιων προγραμμάτων, όπως Πρόγραμμα μίας/δύο εβδομάδων και τριήμερη εκδρομή σε Δελφούς και Μυκήνες, Πρόγραμμα δύο εβδομάδων και δύο μονοήμερες εκδρομές στο ακρωτήριο Σούνιο και στην Αίγινα στον Αργοσαρωνικό κόλπο κ.ά.

  Η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών ποικίλλει και είναι δυνατόν να οργανωθούν ειδικά τμήματα με ειδικές τιμές προσφοράς, ανάλογα με το χρόνο, τον αριθμό των συμμετεχόντων και τους επιθυμητούς χώρους επίσκεψης.