ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

  • Πρόγραμμα 2 & 4 εβδομάδων

2022

Ιαν. 03 Απρ. 04 Ιούλ. 04 Οκτ. 03
Φεβ. 07 Μάιος. 02 Αυγ. 01 Οκτ. 31 
Μαρ. 07 Ιουν. 06** Σεπτ. 05 Νοεμβρ. 28

**Ισχύει και για το Καλοκαιρινό Τμήμα

  • Απογευματινά τμήματα
2021 2022
Φεβ. 15  Φεβ.  14   
Μάϊος 04 Μάϊος 02
Ιουλ. 05 Ιουλ. 18
Σεπτ. 06 Σεπτ. 26
Νοεμ. 22 Νοεμ. 12

Τα ιδιαίτερα, τα εξ αποστάσεως και τα ειδικά μαθήματα μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή μέσα στο έτος. 

Ειδικά, Αρχαία και Συμπληρωματικά ομάδικά τμήματα 2022 Αρχαία Ελληνικά                                                   Ιουν. 06, Ιουλ. 04, Αυγ. 01
Η μετάβαση απο τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά
Διαβάζοντας τις Ελληνικές Εφημερίδες      Απρ. 04, Ιουλ. 04, Οκτ 03
Τραγουδόντας στα Ελληνικά
Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο        Ιουλ. 04,  Αυγ. 01
Παραδοσιακή Μουσική
Βυζαντινή Μουσική
Αρχαία Ελληνικά – Ειδικό πρόγραμμα 3 εβδομάδων  Ιουν. 6, Ιουλ. 4

Αρχαία Ελληνικά, Ελληνικά για ειδικής ορολογίας και άλλα Πολιτισμικά προγράμματα μετά απο κατόπιν συννενόησης