Αρχαία Ελληνικά Εντατικό Πρόγραμμα

Περιέχονται:

 • 2 εβδομάδες, 20 ώρες την εβδομάδα
 • Δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε όλους τους χώρους του σχολείου
 • Δωρεάν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη
 • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, βιβλία φράσεων, λεξικά)
 • Δυνατότητα αυτοδιδασκαλίας με εκπαιδευτικό λογισμικό (CD) με καθοδήγηση καθηγητή

Δραστηριότητες (δωρεάν):

 • Παρουσίαση σχετικά με ένα θέμα που αφορά τον Ελληνικό πολιτισμό
 • Παρακολούθηση ελληνικής ταινίας και συζήτηση
 • Δείπνο σε παραδοσιακές Ελληνικές ταβέρνες
 • Επίσκεψη σε Μουσείο
 • Μάθημα παραδοσιακών Ελληνικών χορών (4 μαθήματα, Η συγκεκριμένη παροχή αφορά μόνο το σχολείο στην Αθήνα)

Ημερομηνίες έναρξης

6 Ιουνίου

4 Ιουλίου

1 Αυγούστου

6 Σεπτεμβρίου

Κόστος

Αρχαία Ελληνικά Εντατικό Πρόγραμμα:  850€

Σημείωση

 1. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται οι εξωσχολικές δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό υλικό
 2. Απαιτείται πληρωμή 10% όχι περισσότερο από 2 εβδομάδες από την ημερομηνία της κράτησης. Το υπόλοιπο ποσό πρέπει να εξοφληθεί πριν την έναρξη των μαθημάτων.
 3. Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας μαθητής σε κάποιο τμήμα το κόστος παραμένει το ίδιο αλλά οι ώρες μειώνονται κατά 50%
 4. Μια ακαδημαϊκή ώρα είναι 50’
 5. Οι εγγραφές γίνονται στο κεντρικό σχολείο ([email protected]). Κάτοικοι εντός Ελλάδος μπορούν να εγγραφούν στα τοπικά σχολεία.

Διαμονή

Να σημειωθεί ότι απαιτείται η εξόφληση τουλάχιστον του 50% του κόστους μετά την κράτηση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που ένας μαθητής θελήσει να ακυρώσει ένα μάθημα, πρέπει να το κάνει γραπτώς.

Οι προϋποθέσεις που ισχύουν είναι οι εξής:

 1. Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) πριν την έναρξη του μαθήματος: καμία κύρωση
 2. Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 6 – 15 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος: 50% κύρωση
 3. Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 6 ή λιγότερες εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος: 100% κύρωση
 4. Ένας μαθητής μπορεί επίσης να καθυστερήσει ένα μάθημα και να το κάνει εντός 3 μηνών από την αρχική ημερομηνία έναρξης.
 5. Όσο για την διαμονή, αν γίνει ακύρωση λιγότερο από 5 ημέρες πριν την άφιξη, απαιτείται πληρωμή μιας εβδομάδας.

Εξασφάλιση Θεώρησης Εισόδου (Βίζα)

 • Υποστηρίζουμε τους σπουδαστές, που χρειάζονται βίζα, όσο μπορούμε , δίνοντας τους σχετικές συμβουλές.
 • Αν χρειαστεί, μπορούμε να εφοδιάσουμε τους σπουδαστές με μια Επιστολή Αποδοχής με την προϋπόθεση, ότι θα έχουν πληρώσει το σύνολο των διδάκτρων πριν την στείλουμε)
 • Αν ένας σπουδαστής λάβει αρνητική απάντηση ως προς την παροχή θεώρησης εισόδου (βίζα) και επιθυμεί την επιστροφή των διδάκτρων που κατέβαλε, θα πρέπει να μας στείλει την γραπτή άρνηση του Ελληνικού προξενείου. Σε αυτήν την περίπτωση δικαιούται επιστροφής του 90% των διδάκτρων.
 • Επί πλέον θα χρεωθεί με τα σχετικά τραπεζικά έξοδα.