1. Νέα Ελληνικά

ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΧΑΝΙΑ
 i. Πρωινά μαθήματα
α. Πρόγραμμα εντατικό: 2 εβδομάδες, 20 ώρες την εβδομάδα  710
β. Πρόγραμμα εκτεταμένο: 4 εβδομάδες, 20 ώρες την εβδομάδα  1.276
γ. Καλοκαιρινό Πρόγραμμα: 12 εβδομάδες, 20 ώρες την εβδομάδα  3.621
ii. Απογευματινά μαθήματα  400
iii. Ιδιαίτερα μαθήματα: ανά ώρα (50 λεπτά)  38
10 ώρες  340
20 ώρες  680
30 ώρες  1.020
40 ώρες  1.320

2. Αρχαία Ελληνικά

ΑΘΗΝΑ  €
 20 ώρες την εβδομάδα, 3 εβδομάδες 1.600

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που ένας μαθητής θελήσει να ακυρώσει ένα μάθημα, πρέπει να το κάνει γραπτώς.

Οι προϋποθέσεις που ισχύουν είναι οι εξής:

  1. Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί περισσότερες από 15 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) πριν την έναρξη του μαθήματος: καμία κύρωση
  2. Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 6 – 15 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος: 50% κύρωση
  3. Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 6 ή λιγότερες εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του μαθήματος: 100% κύρωση
  4. Ένας μαθητής μπορεί επίσης να καθυστερήσει ένα μάθημα και να το κάνει εντός 3 μηνών από την αρχική ημερομηνία έναρξης.