1269810_51520958

Γενικά

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ένα τραγούδι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας και να προωθήσει την εκμάθηση μιας γλώσσας -της Νέας Ελληνικής στην προκειμένη φάση- αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει πληθώρα τραγουδιών, που παρουσιάζουν την ιστορία, τη νοοτροπία και τη στάση των Ελλήνων απέναντι σε διάφορες καταστάσεις, αναλάβαμε τη δημιουργία ενός διδακτικού υλικού βασισμένου σε τραγούδια. Τραγούδια γνωστά σε όλους, που μπορούν να λειτουργήσουν όχι μόνο ως μέσο διδασκαλίας γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, αλλά και ως πηγή πληροφόρησης για τον τρόπο σκέψης, ζωής και ιδεολογίας του λαού που τα δημιούργησε.

Πρόκειται για το έργο «Τραγουδώ Ελληνικά», ένα σύγχρονο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, που απευθύνεται σε μαθητές μέσου επιπέδου (Β1-Β2). Περιλαμβάνει 52 τραγούδια διαφόρων κατηγοριών (δημοτικά, κρητικά, του γάμου, κοινωνικά, νησιώτικα, ρεμπέτικα κοκ.), κείμενα με λαογραφικά ή ιστορικά στοιχεία των τραγουδιών, με τους συνθέτες ή τους στιχουργούς τους, με τα μουσικά όργανα που τα συνοδεύουν κλπ., και ταυτόχρονα με λεξιλόγιο και γραμματική αντίστοιχο του επιπέδου- στόχου. Πρωταρχικός μας στόχος είναι μέσα από την πλούσια ελληνική μουσική παραγωγή να προωθηθεί η ευκολότερη, αποτελεσματικότερη και πιο ευχάριστη εκμάθηση και χρήση της Ελληνικής.

Το «Τραγουδώ Ελληνικά» αποτέλεσε μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σωκράτης (225981-CP-1-2005-1-GR-LINGUA-L2) και αναπτύχθηκε από μια ομάδα Εκπαιδευτικών Οργανισμών (την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική και Αναπτυξιακή Εταιρεία, την ΕΚΕΑ-ΔΕΛΤΑ Πλόβντιβ, το Universita Degli Studi di Messina, το Instituto Comprensivo-Corigliano d’ Otranto και την Ένωση Ελλήνων της Ρουμανίας, ενώ την ευθύνη για την ηλεκτρονική του ανάπτυξη είχε η ειδικευμένη εταιρεία ΕΛΕΑ ΕΠΕ).

Περιγραφή του έργου

Το «Τραγουδώ Ελληνικά» απευθύνεται σε μαθητές μέσου επιπέδου (Β1-Β2) και  αποτελείται από 24 μαθήματα, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ενότητες
 1. Δημοτικά ηπειρώτικα
 2. Κρητικά
 3. Τραγούδια για την Αθήνα
 4. Τραγούδια για την Θεσσαλονίκη
 5. Ρεμπέτικα
 6. Νανουρίσματα
 7. Νησιώτικα
 8. Ερωτικά
 9. Του γάμου
 10. Της διασκέδασης
 11. Εργατικά
 12. Του χωρισμού
 1. Της ξενιτιάς
 2. Της φτώχιας
 3. Για προλήψεις
 4. Πολιτικά
 5. Ποίηση μελοποιημένη
 6. Της φύσης
 7. Περιγελαστικά
 8. Καντάδες
 9. Για τον καραγκιόζη
 10. Κινηματογραφικά
 11. Κοινωνικά
 12. Γκρεκάνικα – Ποντιακά

 

Η δομή κάθε ενότητας είναι όμοια και περιλαμβάνει τα εξής:

 • δύο τραγούδια και ένα κείμενο (βάσει της θεματικής κατηγορίας)
 • λεξιλόγιο των τραγουδιών (με ορισμό, παράδειγμα χρήσης, γραμματική αναγνώριση και κλίση των λέξεων των τραγουδιών) και λεξιλόγιο του κειμένου (με ορισμό και παράδειγμα χρήσης των λέξεων)
 • ασκήσεις λεξιλογίου και κατανόησης
 • θεωρία γραμματικής (2 γραμματικά φαινόμενα ανά ενότητα) και ασκήσεις
 • παιχνίδια λέξεων (σταυρόλεξο, κρεμάλα, ακροστιχίδα)

Το υλικό διατίθεται σε βιβλίο, εκπαιδευτικό λογισμικό (multimedia cd), καθώς και στο διαδίκτυο.

Πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε ότι υπάρχει και μετάφραση στην αγγλική, ισπανική, γαλλική, ιταλική, γερμανική, βουλγαρική και ρουμανική γλώσσα των Οδηγιών Χρήσης του cd και των εκφωνήσεων των ασκήσεων, όπως καιδίγλωσσα λεξικά (ελληνικά με λοιπές γλώσσες) των λέξεων των τραγουδιών και του κειμένου.

Εκπαιδευτικό Υλικό