free eduvational material

Το Σχολείο μας λόγω της διαρκούς ενασχόλησής του με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, ασχολείται και με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, σε έντυπη μορφή, σε μορφή εκπαιδευτικού λογισμικού (multimedia cd, κατάλληλο και για αυτοδιδασκαλία), αλλά και στο Διαδίκτυο.
Πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό που αφορά τα γενικά ελληνικά (με βασικά και συμπληρωματικά βοηθήματα) και τα ειδικά (με έμφαση σε ειδικές πτυχές της γλώσσας), και έχει δημιουργηθεί μέσα από συνεργασίες με Πανεπιστήμια, Κλασικά Λύκεια και άλλους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Οι εφαρμογές πληροφορικής (σε cd και διαδίκτυο) αναπτύσσονται από την εταιρεία ΕΛΕΑ ΕΠΕ.

α) Γενικά Ελληνικά

 • Ταξίδι στην Ελλάδα I (επίπεδο Α1 – Α2)

  Πρόκειται για υλικό που τη στιγμή αυτή βρίσκεται υπό αναθεώρηση.

  Η ιδέα του Ταξιδιού στο χώρο και το χρόνο, αποτελεί την βάση του βιβλίου. Η διδασκαλία της ελληνικής πραγματώνεται μέσα από την πλούσια μυθολογία και την ιστορία της Ελλάδας, με παράλληλη έμφαση στις αναγκαίες επικοινωνιακές  καταστάσεις και την κατάλληλη γραμματική. Παράλληλα, πλαισιώνεται από τραγούδια, παιχνίδια λέξεων, κείμενα που μιλάνε για τον πολιτισμό, για το χτες και το σήμερα.

  Περισσότερα για το Ταξίδι στην Ελλάδα Ι

 • Ταξίδι στην Ελλάδα II (επίπεδα βασικό – μέσο)

  Το Ταξίδι συνεχίζεται μέσα από είκοσι τέσσερις πόλεις της Ελλάδας, πόλεις που επιλέχτηκαν κυρίως βάσει του ονόματός τους, σε ένα παιχνίδι με την αλφάβητο, αλλά και βάσει άλλων χαρακτηριστικών, που προκαλούν το ενδιαφέρον ενός ξένου μαθητή (Αθήνα, Βέροια, Γύθειο, Δελφοί, Επίδαυρος, Ζάκυνθος κλπ.).

  Πληροφορίες για τις πόλεις αυτές, μύθοι και ιστορίες, τραγούδια, μπλέκονται με τη γραμματική, τις ασκήσεις, το λεξιλόγιο και τις επικοινωνιακές καταστάσεις, που οφείλει να γνωρίζει ο μαθητής στο συγκεκριμένο επίπεδο.

  Βασική μας επιδίωξη είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων λόγου, με μια παράλληλη επαφή με τον πολιτισμό και τη νοοτροπία των φυσικών ομιλητών της Ελληνικής. Γιατί γνώση της γλώσσας δεν νοείται, χωρίς μια μικρή έστω γνώση του τρόπου σκέψης και ζωής των ανθρώπων που τη μιλούν.

  Περισσότερα για το Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙ

   

 • Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙΙ

  Γενικά. Ένα ταξίδι σε πόλεις, ανά τον κόσμο, όπου υπήρξε ή εξακολουθεί να υπάρχει το ελληνικό στοιχείο, πόλεις που υποδέχτηκαν Έλληνες μετανάστες και έγιναν εστίες ελληνισμού ή υπήρξαν κάποτε ελληνικές αποικίες. Αυτό είναι το «Ταξίδι στην Ελλάδα III», στο οποίο εικόνες πολιτισμού και ιστορικά στοιχεία συνδυάζονται με χρήσιμες καταστάσεις επικοινωνίας, με «δύσκολα» γραμματικά φαινόμενα και με λεξιλόγιο περισσότερο απαιτητικό.
  Το «Ταξίδι στην Ελλάδα III» απευθύνεται σε προχωρημένους χρήστες της ελληνικής (Γ1-Γ2 επιπέδου) και περιλαμβάνει πόλεις-χώρες-ηπείρους, αλλά και γνωστά ελληνικά χαρακτηριστικά, βάσει του ελληνικού αλφαβήτου. Ξεκινάει δηλ. με την Αλεξάνδρεια και τελειώνει με την Ωκεανία, ενώ παρεμβάλλεται η Θάλασσα και η Ψυχαγωγία, με ουσιαστική επιδίωξη την ενσωμάτωση των μαθητών στην πολιτιστική πραγματικότητα των φυσικών ομιλητών της γλώσσας-στόχου.

 • Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά (επίπεδο Α1-Α2)

  Γενικά. Οι κοινές λέξεις -κυρίως ελληνικής προέλευσης- σε διάφορες γλώσσες και η τακτική πολλών διδασκόντων να τις χρησιμοποιούν στα πρώτα τους μαθήματα, ως κίνητρο για τους μαθητές τους, αποτέλεσε τη βάση του «Γνωρίζεις ήδη ελληνικά». Κύριος στόχος μας ήταν να συστηματοποιήσουμε τη μέθοδο αυτή, μετατρέποντάς την σε ένα ευχάριστο, ενδιαφέρον και δημιουργικό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο. Κατά συνέπεια, συγκεντρώσαμε τέτοιες «κοινές» λέξεις, διαχωρίσαμε θεματικούς κύκλους, εντοπίσαμε σχετικά αυθεντικά κείμενα, καταλήξαμε στα απαραίτητα γραμματικά φαινόμενα και δημιουργήσαμε ασκήσεις και δραστηριότητες, που προάγουν την επιτυχημένη μάθηση.
  Το «Γνωρίζεις ήδη ελληνικά» απευθύνεται σε αρχάριους μαθητές, που θέλουν να μάθουν νέα ελληνικά, ξεκινώντας από το αλφάβητο, καθημερινούς χαιρετισμούς, συστάσεις και απλούς διαλόγους και φτάνοντας σε μικρές συζητήσεις για την ικανοποίηση των απαραίτητων κοινωνικών τους αναγκών.
  Κοινός άξονας σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συγκέντρωση κοινών -ελληνικών- λέξεων και ο συνδυασμός τους με τις βασικές επικοινωνιακές και γραμματικές δομές του αρχικού επιπέδου της γλώσσας.

 

β) Συμπληρωματικό Υλικό

 • Τραγουδώ ελληνικά (επίπεδο Β1-Β2)

  Γενικά. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ένα τραγούδι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας και να προωθήσει την εκμάθηση μιας γλώσσας -της Νέας Ελληνικής στην προκειμένη φάση- αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει πληθώρα τραγουδιών, που παρουσιάζουν την ιστορία, τη νοοτροπία και τη στάση των Ελλήνων απέναντι σε διάφορες καταστάσεις, αναλάβαμε τη δημιουργία ενός διδακτικού υλικού βασισμένου σε τραγούδια. Τραγούδια γνωστά σε όλους, που μπορούν να λειτουργήσουν όχι μόνο ως μέσο διδασκαλίας γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, αλλά και ως πηγή πληροφόρησης για τον τρόπο σκέψης, ζωής και ιδεολογίας του λαού που τα δημιούργησε.

 • Διαδρομές από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά

  Γενικά. Τα αρχαία ελληνικά αποτελούν αναμφισβήτητα φορέα πολιτισμικών στοιχείων με έντονη βαρύτητα στο χώρο των κλασικών σπουδών, γεγονός που δικαιολογεί τη διδασκαλία τους σε πολλά Πανεπιστήμια και σχολεία ανά τον κόσμο. Στο Σχολείο Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος» δεχόμαστε κάθε χρόνο πολλούς μαθητές, αποφοίτους κλασικών λυκείων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε με κλασικά σχολεία είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω δραστηριοτήτων του Οργανισμού για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) και της EUROCLASSICA, βοηθώντας αυτούς που ήδη γνωρίζουν αρχαία ελληνικά να διδαχτούν τα νέα.
  Οι «Διαδρομές από τα αρχαία στα νέα ελληνικά» απευθύνονται σε μαθητές κλασικών γυμνασίων- λυκείων, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, στο εξωτερικό και στην Ελλάδα που επιθυμεί να μάθει νέα ελληνικά, έχοντας ήδη βασικές γνώσεις αρχαίων. Εστιάζουν στη διδασκαλία γραμματικών φαινομένων και λεξιλογίου της νεοελληνικής, που προσεγγίζουν συγκριτικά μέσα από την ήδη υπάρχουσα γνώση των αρχαίων, ενώ περιλαμβάνουν πολλές ασκήσεις για πρακτική εξάσκηση και εμπέδωση. Τα κείμενα δε των ενοτήτων «προχωρούν» όσο το δυνατόν σταδιακά από τους αρχαίους χρόνους στους βυζαντινούς και τους νεοελληνικούς, στοχεύοντας στην ανάδειξη της ενότητας της γλώσσας ανά τους αιώνες.

  Περισσότερα: Διαδρομές από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά

γ) Ειδικά Ελληνικά – Ελληνικά για επαγγελματική χρήση

 • Επιχειρηματικά Ελληνικά

  Γενικά. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας για ειδικούς-επαγγελματικούς σκοπούς επιβάλλεται σε όσους ξένους στοχεύουν να εργαστούν σε ελληνικές επιχειρήσεις είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Η ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία και αγορά και η κατάκτηση βασικών δομών αλλά και ειδικής ορολογίας, αποτέλεσαν την αιτία δημιουργίας των «Επιχειρηματικών Ελληνικών». Εξ άλλου, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει καθιερώσει συγκεκριμένες εξετάσεις για την περίπτωση αυτή.
  Τα «Επιχειρηματικά Ελληνικά» απευθύνονται σε μαθητές μέσου επιπέδου (Β1-Β2) και αναπτύσσουν γλωσσικές δεξιότητες σε διάφορα περιβάλλοντα λόγου, όπως η τράπεζα και οι συναλλαγές, το γραφείο και το ηλεκτρονικό εμπόριο, το συνάλλαγμα και οι οικονομικές εφημερίδες κλπ. Ουσιαστική προτεραιότητα
  είναι ένας όσο το δυνατόν πληρέστερος κατάλογος ειδικών καταστάσεων επικοινωνίας, με την προσοχή μας να εστιάζεται στον αναγκαίο όγκο λεξιλογίου και τις απαιτούμενες γραμματικές και συντακτικές δομές που συνθέτουν τις καταστάσεις αυτές.

  Περισσότερα: «Επιχειρηματικά Ελληνικά»

 • Επιστημονικά Ελληνικά

  Γενικά. Οι νέες πολυπολιτισμικές συνθήκες, που έχουν διαμορφωθεί στον ελλαδικό χώρο με την εισροή όλο και περισσότερων ξένων εργαζομένων, δημιουργούν νέες ανάγκες και νέες προοπτικές στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Είναι πλέον βέβαιος ένας διπλός προσανατολισμός: εκμάθηση γλώσσας για ικανοποιητική ανταπόκριση σε καθημερινές επικοινωνιακές στιγμές, αλλά και δυνατότητα αντιμετώπισης πιο εξειδικευμένων καταστάσεων σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα.
  Τα «Επιστημονικά Ελληνικά» απευθύνονται σε μαθητές μέσου επιπέδου (Β1-Β2) και περιλαμβάνουν ειδικό λεξιλόγιο για τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία, τη γεωλογία, τη βιολογία και την πληροφορική. Οι επιστημονικοί αυτοί τομείς κρίθηκαν περισσότερο αντιπροσωπευτικοί και δόθηκε επιπλέον έμφαση στην ειδική τους ορολογία.

  Περισσότερα: «Επιστημονικά Ελληνικά»

 • Τουριστικά Ελληνικά

  Πρόκειται για υλικό που τη στιγμή αυτή βρίσκεται υπό αναθεώρηση.

  Τα «Τουριστικά ελληνικά» αποτελούν ένα εκπαιδευτικό βοήθημα, προσαρμοσμένο σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές καταστάσεις. Περιλαμβάνουν απλές γραμματικές και συντακτικές δομές για συγκεκριμένα τουριστικά περιβάλλοντα (ξενοδοχείο, εστιατόριο, τουριστική αστυνομία κ.ά.), καθώς και το απαραίτητο λεξιλόγιο, που θα διευκόλυνε την επικοινωνία σε ανάλογες στιγμές.

Άλλο εκπαιδευτικό υλικό

 • Pos matome Griko

  Η Γκρίκο είναι μία μειονοτική γλώσσα, που μιλιέται μέχρι σήμερα σε μία από τις δύο ελληνικές γλωσσικές νησίδες της Νότιας Ιταλίας, στην ευρύτερη περιοχή της Σαλεντινής Ελλάδας, στη Νότια Απουλία. Περιλαμβάνει δωρικές λέξεις, οι οποίες μαρτυρούν την αρχαία της προέλευση, μεσαιωνικές και νεοελληνικές, καθώς και λέξεις από την τοπική ιταλική διάλεκτο της περιοχής, την Dialetto Romanzo.Σήμερα, η Γκρίκο διδάσκεται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιοχών αυτών, κινδυνεύει, όμως, να εξαφανιστεί για  οικονομικούς και πολιτιστικούς λόγους. Μέσα από το Πρόγραμμα Pos matome Griko, στοχεύουμε στη διαφύλαξη και την προστασία της, ως πολύτιμο στοιχείο της κοινής Μεσογειακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

  Αναπτύσσουμε, λοιπόν, μια ειδική διδακτική μέθοδο, που περιλαμβάνει Αναλυτικό Πρόγραμμα για όλα τα επίπεδα, για παιδιά και ενηλίκους, δύο εκπαιδευτικά εγχειρίδια διδασκαλίας, ένα για παιδιά και ένα για ενηλίκους, ιστοσελίδα και πλατφόρμα e-learning για δωρεάν πρόσβαση στο υλικό και τις σχετικές πληροφορίες.

  Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται υπό ανάπτυξη και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.e-griko.eu

Επάνω