Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά (Επίπεδο Β1, Β2)

Τραγουδώ Ελληνικά (Επίπεδο Β1, Β2)

 

Τα προγράμματα αυτά προσφέρονται για το επίπεδο Β1, Β2 αντί των τυπικών προγραμμάτων μας όταν υπάρχει ειδική ζήτηση από ομάδες μαθητών.

Είναι δυνατόν να προσφερθούν και σε ιδιαίτερα μαθήματα.