Από το 2000 οργανώνουμε ή συμμετέχουμε σε Συνέδρια και Ημερίδες με θέματα σχετικά με την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός Ελλάδος. Ακολουθεί ο κατάλογος των συμμετοχών μας από το 2007 έως σήμερα. Από αυτόν μπορείτε να δείτε τις ομιλίες των καθηγητών μας ή και ολόκληρα τα πρακτικά των ημερίδων ή συνεδρίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα 9 Ιανουαρίου 2017 Εκδήλωση: «Η δυναμική των Αρχαίων Ελληνικών» Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) Κ. Καρκανιάς «Διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στις ευρωπαϊκές χώρες και αντίστοιχα εκπαιδευτικά βοηθήματα»
Αθήνα

5 Οκτωβρίου 2016

Ημερίδα: «Πρόγραμμα SMILE – Εκμάθηση των Ελληνικών ως ξένη γλώσσα» Δήμος Παπάγου – Χολαργού και ECO – CONSULTANTS Κ. Καρκανιάς και Ε. Κάρκα: «Το τραγούδι ως συμπληρωματικό ή κύριο εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Η μέθοδος του σχολείου μας «Τραγουδώ ελληνικά» για τα επίπεδα Β1 και Β2 του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2013 Ημερίδα: «Χρειαζόμαστε τα Αρχαία Ελληνικά στην Ελλάδα και στον κόσμο;» Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) – Σχολείο ελληνικής γλώσσας & πολιτισμού «Μέγας Αλέξανδρος» Κ. Καρκανιάς, Β. Καβάγια: «Αρχαία Ελληνικά σε ξένους. Μια από τις δραστηριότητες του σχολείου ελληνικών «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», Ε. Γεωργίου: «Διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά σε ξένους αλλά και Νέα με βάση τα Αρχαία»
Αθήνα

21 Δεκεμβρίου 2012

Ημερίδα: «Η διδασκαλία της Γκρίκο σε παιδιά και ενήλικες. Τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και το αναλυτικό πρόγραμμα» Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο – Σχολείο ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος» και

Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ)

Β. Καβάγια: «Pos matome Griko. Η διδασκαλία της Γκρίκο σε παιδιά και ενήλικες. Τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας και τα Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια»
Αθήνα

04 Δεκεμβρίου 2012

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς: «Pos matome Griko» Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο – Σχολείο ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος» Β. Καβάγια: «Pos matome Griko. Η Ιδέα για το Πρόγραμμα»
Αθήνα

17 Δεκεμβρίου 2011

Ημερίδα: «Γκρίκο: Η ελληνικής καταγωγής Διάλεκτος της Απουλίας και η Διδασκαλία της» Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο – Σχολείο ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος» και

Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ)

Β. Καβάγια: «Pos matome Griko. Η Ιδέα για το Πρόγραμμα»
Γρανάδα, Ισπανία
10-12 Σεπτεμβρίου 2010
Δ΄Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) «Ταυτότητες στον Ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)» Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Γρανάδα, Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών Γρανάδα, Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών Α.Αρβανίτη: «Το λόγιο στοιχείο στη Νέα Ελληνική. Εφαρμογή στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας.»
Αθήνα
20 Δεκεμβρίου 2009
Ημερίδα «Από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά» Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας για Ξένους «Μέγας Αλέξανδρος»
– Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ)Συντονισμός: Κ. Καρκανιάς
Π. Κοτσώνη: «Διαδρομές από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά – Εκπαιδευτικό υλικό του Σχολείου Ελληνικών Μέγας Αλέξανδρος»
Murcia,
Ισπανία 18 Δεκεμβρίου 2009
Συνέδριο «Η Διδασκαλία της Ελληνικής στην Ευρώπη: σημερινή κατάσταση και νέες προοπτικές» Πανεπιστήμιο της Murcia Faculty of Arts Β. Καβάγια, Μ. Μοσχόβου: «Μετανάστευση και Ρεμπέτικο Τραγούδι. Μία διδακτική προσέγγιση μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό Ταξίδι στην Ελλάδα III»
Αθήνα
21 Νοεμβρίου 2009
Ημερίδα του Προγράμματος «Γνωρίζεις ήδη ελληνικά – Εκπαιδευτικό υλικό για αρχαρίους» Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας για Ξένους «Μέγας Αλέξανδρος»
– Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ)
Β. Καβάγια: «Γνωρίζεις ήδη ελληνικά – Ένα νέο εκπαιδευτικό υλικό για αρχαρίους – Παρουσίαση του Προγράμματος»Μ. Μοσχόβου: «Διδακτική προσέγγιση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας μέσα από ήδη γνωστές (ελληνικές) λέξεις»Α. Αρβανίτη: «Οι επιρροές της Ελληνικής στην Αγγλική Γλώσσα»
Πάτρα
19-21 Ιουνίου 2009
12ο Διεθνές Συνέδριο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Μετανάστευση – Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας» Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας για Ξένους «Μέγας Αλέξανδρος» Μ. Μοσχόβου: «Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά. Ένα νέο εκπαιδευτικό υλικό.»
Αθήνα 13 Δεκεμβρίου 2008 Ημερίδα του Προγράμματος«Διαδρομές από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά – Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών σε γνώστες των Αρχαίων» Πανεπιστήμιο Πατρών – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Β. Καβάγια: «Διαδρομές από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά – Παρουσίαση Εγχειριδίου»Π. Κοτσώνη: «Επισκέπτης στην Ακρόπολη, 3ος αιώνας μ.Χ., 21ος αιώνας μ.Χ.»
La Manga, Murcia, Ισπανία 18-20 Σεπτεμβρίου 2008 VII Congreso Annual Internacional de la Asociacion Europea de Lenguas para Fines Especificos (AELFE) «Investigacion y ensenanza de lenguas para fines especificos: Nuevos contextos, nuevos retos» Dpto. Filologia Inglesa (Universidad de Murcia) Morales Ortiz, A., Pagán Cánovas, C., Kavagia, V., Martínez Cárceles, V., Sánchez Sánchez, T.University of Murcia (Spain) /British Hellenic College (Athens, Greece)«A pilot experience in the development of materials for Greek LSP: Dissemination through the Odysseus Project»
Μεσολόγγι
18-20 Σεπτεμβρίου 2008
7ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα «Η Διδασκαλία των Νέων Ελληνικών στον κόσμο. Σχολεία, Μέθοδοι, Βιβλία, Εξετάσεις» Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) Π. Κοτσώνη, J. Navarro Gonzalez (Dr.), Α. Martinez Diez (Dr.):«Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στην Ευρώπη και αλλού – Ενδιαφέρον των μαθητών για Νέα Ελληνικά – Σχετικό διδακτικό υλικό»Α. Αρβανίτη: «Ο ρόλος του τραγουδιού στην διδακτική πράξη»
Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2008 Ημερίδα για τη Διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στην Ευρώπη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Πάτρα 11-13 Ιουλίου 2008 11ο Διεθνές Συνέδριο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Μετανάστευση και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα» Πανεπιστήμιο Πατρών – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Β. Καβάγια: «Τραγουδώ Ελληνικά – ένα νέο εκπαιδευτικό συμπληρωματικό υλικό για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας»Π. Κοτσώνη: «Διαδρομές από τα αρχαία στα νέα ελληνικά – ένα εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση των νέων ελληνικών ως ξένη γλώσσα από γνώστες αρχαίων ελληνικών»
Βελεστίνο, 21 Ιουνίου 2008 Ημερίδα με θέμα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ» Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) Κ. Καρκανιάς: «Οι νέοι μας δείχνουν τον δρόμο»
Αθήνα 29 Μαρτίου 2008 Ημερίδα του Προγράμματος«Τραγουδώ Ελληνικά – Συμπληρωματικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας για Ξένους «Μέγας Αλέξανδρος» Β. Καβάγια: «Τραγουδώ Ελληνικά – Συμπληρωματικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας – Παρουσίαση Εγχειριδίου»
Αθήνα 3 Φεβρουαρίου 2008 Ημερίδα: «Τα Οικονομικά της Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας» Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) Κ. Καρκανιάς: «Η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και οι οικονομικές παράμετροι», Β. Καβάγια: «Διδασκαλία ελληνικών σε ξένους από το 1972, μια αυτοχρηματοδοτούμενη ιδιωτική προσπάθεια»
Σόφια, Βουλγαρία
21-22 Σεπτεμβρίου 2007
Β΄ Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανίων «Η Νεοελληνική Γλώσσα στα Βαλκάνια τον 21ο αιώνα – Έρευνα, Προβλήματα Διδασκαλίας και προοπτικές» Πανεπιστήμιο της Σόφιας «’Αγιος Κλήμης της Αχρίδας» Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο Εταιρεία των Νεοελληνιστών της Βουλγαρίας «Κωστής Παλαμάς» Β. Καβάγια: «Ελληνικά για Επαγγελματική Χρήση – Επιστημονικά Ελληνικά»
Πάτρα 06-08 Ιουλίου 2007 10ο Διεθνές Συνέδριο «Μετανάστευση, Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» Πανεπιστήμιο Πατρών – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Β. Καβάγια: «Ελληνικά για Επαγγελματική Χρήση – Επιχειρηματικά Ελληνικά»
Murcia, Ισπανία 03-04 Μαΐου 2007 «Seminario sobre Lengua y Literatura Neohelenicas GIORGOS CEOTOKAS Y SU EPOCA (1905 – 1966)» Πανεπιστήμιο Murcia σε συνεργασία με τη Sociedad Hispanica de Estudios Neogriegos και το Centro de Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas Β. Καβάγια: «Παρουσίαση Νέων Εγχειριδίων για τη Διδασκαλία της ΝΕ»
Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2007 Ημερίδα με θέμα: «Η γλώσσα της διαφήμισης» Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) Κ.Καρκανιάς:

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ – ΤΟ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝ»