Προσφέρουμε μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών σε τρεις μορφές:

Τα προγράμματα προσφέρονται κατά τους θερινούς μήνες.

Είναι δυνατόν να οργανώσουμε και ιδιαίτερα μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών.