ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ
               ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GR IT BE SP AS BG EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Νέα - Δραστηριότητες
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δε- σμεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτρο- πή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πλη- ροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Εταίροι

Συντονιστής Προγράμματος

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Ελληνοβρετανική Εκπαιδευτική και Αναπτυξιακή Εταιρεία είναι Εκπαιδευτικός Οργανισμός, που λειτουργεί από το 1989. Προσφέρει σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου πιστοποιημένες από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, αλλά και από το British Accreditation Council, σε αρκετούς τομείς όπως αυτούς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών, Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Ψυχολογίας. Μερικά από αυτά τα τμήματα οδηγούν σε πτυχία BACHELOR και άλλα σε Διπλώματα Ανώτερης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Ουαλίας. Εξ άλλου, λειτουργούν επτά μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Πληροφορικής. Σήμερα έχει περίπου 250 μαθητές.
Η ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ είναι επίσης πολύ δραστήριο σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ στα οποία συμμετέχει από το 1989 με επιτυχία, είτε η ίδια είτε μέσω της αδερφής εταιρείας - «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική και Αναπτυξιακή Εταιρεία».
Ως τμήματά της λειτουργούν το Σχολείο της Ελληνικής ως δεύτερης – ξένης Γλώσσας «Μέγας Αλέξανδρος» και το Κέντρο Επιμόρφωσης Ενηλίκων.

www.bhc.gr
Ρεθύμνου 2, 10682 Αθήνα
Τηλ: ++30 210 8217710
Φαξ: ++30 210 8215025
E-mail: sag@bhc.gr

Εταίροι

LICEO CLASSICO STATALE “G. MAZZINI”
Το τρίτο Κλασικό Λύκειο της Γένοβας είναι ήδη 70 χρονών. Γεννήθηκε σαν κομμάτι του Κλασικού Λυκείου «Κολόμβος» και έγινε αυτόνομο το 1933. Στόχος του σχολείου είναι να συνδυάσει την παράδοση με τις σύγχρονες δυνατότητες και ιδίως με την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου με την πληροφορική.
Το Κλασικό Λύκειο “G. MAZZINI”, στη Γένοβα, έχει την πρωτοκαθεδρία της αναγέννησης των αρχαίων ελληνικών στην Ιταλία. Η καθηγήτρια Luisa Ghigliotti διδάσκει αρχαία ελληνικά και λατινικά σε προγράμματα για μαθητές αλλά και ενήλικες. Προσφέρονται σεμινάρια εκτός σχολικού προγράμματος για τα οποία οι μαθητές δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο είτε προέρχονται από το γυμνάσιο είτε από το λύκειο. Το παράδειγμα του πρωτοπόρου λυκείου της Γένοβας, στο οποίο συνωστίζονται και οι γονείς των παιδιών για τους οποίους ετοιμάζονται ειδικά προγράμματα, έχει επεκταθεί και σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλων περιοχών όπως η Τεργέστη. Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές ανακαλύπτουν πόσο ελληνικές είναι οικείες ιταλικές λέξεις (π.χ. eutanasia, democrazia, biblioteca, ippopotamo). Σχετικό άρθρο με την προσπάθεια αυτή στο Κλασικό Λύκειο της Γένοβας έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα ο Κόσμος του Επενδυτή.

Via P. Reti 25- 16151 Genova
Τηλ: ++39 010468544
Φαξ: ++39 0104693927

INSTITUTO de E. SECUNDARIA “CARLOS III”
Το Ινστιτούτο “Carlos III” είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα με μεγάλη παράδοση. Εκτός από δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσφέρει και μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έχει συμμετάσχει σε διακρατικά εκπαιδευτικά προγράμματα και σε Ευρωπαϊκά (SOCRATES σε συνεργασία με την Ελλάδα).

CATHOLIC UNIVERSITY OF LEUVEN (Βέλγιο) - ONDERZOEKSEENHEID GRIEKSE STUDIES (GREEK STUDIES)
‘Greek Studies’ is part of the Faculty of Arts of the Leuven University (founded in 1425). It organizes courses on ancient Greek (from Homer to the end of the Byzantine period) and modern Greek language, and on all the phases of the Greek literature. The students program comprises three bachelor years and one master year, after which several doctoral programs are offered.
The unit has a longstanding research tradition and an important group of young researchers. The main research topics are:
1. Prof. Alfons Wouters : Historiography of linguistics (in classical antiquity / the earliest grammaticography for Modern Greek). Collaborators: Karen Stoppie, Valerie Van Elst, Louise Visser, Toon Van Hal.
2. Prof. M. Huys : Greek literary and paraliterary papyri. Collaborator: Nele Baplu.
3. Prof. P. Van Deun + Prof. Caroline Macé : Edition of Greek Church fathers (Series Graeca of the Corpus Christianorum). Collaborators: Ilse De Vos, Erika Gielen, Stefaan Neyrinck.

www.kuleuven.ac.be
Unit: Greek Studies
Address: OE Griekse Studies, Blijde-Inkomststraat 21 - bus 3316, 3000 Leuven, Belgium
Tel:+32 16 324917 / +32 16 325070
Fax:+32 16 324909

GYMNASIUM HARTBERG
Το Γυμνάσιο Hartberg είναι μέλος του BUNDESSCHULZENTRUM Hartberg στο οποίο φοιτούν περίπου 2000 άτομα. Στο Γυμνάσιο φοιτούν πάνω από 700 άτομα και εκτός από κλασικές σπουδές προσφέρει και μαθήματα μοντέρνων γλωσσών, μαθήματα επιστημονικής κατεύθυνσης, μαθηματικών, μουσικής και αθλητικών δραστηριοτήτων. Από το 2005 συμμετέχει στο πρόγραμμα eLSA-Project (e-learning in schools) το οποίο είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας της Αυστρίας έτσι ώστε να προωθηθεί η χρήση των νέων τεχνολογιών ως μέσο για την διδασκαλία γλωσσών και μαθηματικών.

www.gym-hartberg.ac.at
Gymnasium Hartberg, Edelseegasse 13, A-8230 Hartberg
Τηλ: 03332/64110
Φαξ: 03332/64110-16
e-mail: gymnasium.direktion@gym-hartberg.ac.at

NATIONAL HIGHSCHOOL FOR ANCIENT LANGUAGES AND CULTURES “ST. CONSTANTINE CYRIL THE PHILOSHOPHER”
Το Εθνικό Λύκειο Αρχαίων Γλωσσών και Πολιτισμών «Κωνσταντίνος Κύριλλος ο Φιλόσοφος» (Βουλγαρία) ιδρύθηκε το 1977 από το Υπουργείο Πολιτισμού της Βουλγαρίας. Συνεργάζεται επιστημονικά και μεθοδολογικά με το πανεπιστήμιο της Σόφιας «Αγιος Κλήμης της Αχρίδος» και έχει ανακηρυχθεί Εθνικό Πανεπιστημιακό Κλασικό Λύκειο.
Το Λύκειο έχει αποκλειστική παράδοση στη διάδοση βασικών ανθρωπιστικών γνώσεων, στη διδασκαλία αρχαίων γλωσσών και στη σύνδεσή τους με τη σύγχρονη εκπαίδευση και επιστήμη. Οι μαθητές και οι καθηγητές μας διαλέγονται μέσω διαγωνισμού. Η ειδικευμένη εκπαίδευση παρέχεται από έκτακτους καθηγητές – υφηγητές Πανεπιστημίου ή από διακεκριμένους καθηγητές λυκείου. Παρέχονται μαθήματα επιλογής στα Νέα Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά, ενώ πραγματοποιούνται πολλές δραστηριότητες (συγγραφή βιβλίων, έκδοση περιοδικών, διεξαγωγή διαγωνισμών, πρακτική εκπαίδευση κλπ.

www.ngdek.com
1240 Sofia, Bulgaria
“Moderno predgradie”, Baba Stir. No 16
Tel: 003592 8273006
Fax: 003592 8262171

ΕΛΕΑ ΕΠΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η ΕΛΕΑ ΕΠΕ είναι μια από τις πιο δυναμικές εταιρείες στον χώρο της πληροφορικής στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1982. Αναπτύσσει εφαρμογές ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης με χρήση ειδικών προγραμμάτων και τεχνολογιών. Οι σχετικές πληροφορίες διανέμονται σε CD ή μέσω Διαδικτύου (INTERNET).
Η ΕΛΕΑ έχει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών σε MULTIMEDIA CD και έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Από την 01/09/1995 λειτουργεί η εκπαιδευτική πύλη στο διαδίκτυο με πλήθος πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, έχει δημιουργήσει και διατηρεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων με όλα τα βιβλία και τους εκδότες της Ελλάδας.

www.elea.gr
Βαλτετσίου 50 - 52, 106 81- ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-3802335
Φαξ: 210-3806770
E-mail: elea@elea.gr