ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ
               ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GR IT BE SP AS BG EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Νέα - Δραστηριότητες
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δε- σμεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτρο- πή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πλη- ροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Τηλ:  2108217710
Fax:  2108215025
Website:  www.bhc.gr
E-mail:     sag@bhc.gr
Διεύθυνση: Ρεθύμνου 2, Μουσείο
Τ.Κ: 10682 Αθήνα

ΕΛΕΑ ΕΠΕ
Τηλ:  2103802335
Fax:  2103806770
Website: www.elea.gr
E-mail:   mariap@elea.gr, istos@clio.elea.gr
Διεύθυνση: Βαλτετσίου 50-52, Εξάρχεια
Τ.Κ: 10681 Αθήνα

LICEO CLASSICO STATALE “G. MAZZINI”
Via P. Reti 25- 16151 Genova
Τηλ: ++39 010468544
Φαξ: ++39 0104693927

CATHOLIC UNIVERSITY OF LEUVEN (Βέλγιο) - ONDERZOEKSEENHEID GRIEKSE STUDIES (GREEK STUDIES)
www.kuleuven.ac.be
Unit: Greek Studies
Address: OE Griekse Studies, Blijde-Inkomststraat 21 - bus 3316, 3000 Leuven, Belgium
Tel:+32 16 324917 / +32 16 325070
Fax:+32 16 324909

GYMNASIUM HARTBERG
www.gym-hartberg.ac.at
Gymnasium Hartberg, Edelseegasse 13, A-8230 Hartberg
Τηλ: 03332/64110
Φαξ: 03332/64110-16
e-mail: gymnasium.direktion@gym-hartberg.ac.at

NATIONAL HIGHSCHOOL FOR ANCIENT LANGUAGES AND CULTURES “ST. CONSTANTINE CYRIL THE PHILOSHOPHER”
www.ngdek.com
1240 Sofia, Bulgaria
“Moderno predgradie”, Baba Stir. No 16
Tel: 003592 8273006
Fax: 003592 8262171