ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΩΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

α. Πρόγραμμα εντατικό 2 εβδομάδες, 40 ώρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • 40 ώρες διδασκαλίας γλώσσας
 • Δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από τη βιβλιοθήκη
 • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία)
 • Δυνατότητα αυτοδιδασκαλίας με εκπαιδευτικό λογισμικό (multimedia cd) με καθοδήγηση καθηγητή
 • Δωρεάν καφές και τσάι
 • Παρακολούθηση ελληνικής ταινίας και συζήτηση (1 προβολή)
 • Φαγητό σε παραδοσιακές ταβέρνες (1 φαγητό)
 • Επίσκεψη σε Μουσείο (1 επίσκεψη)
 • Παρουσίαση με ελληνικό πολιτιστικό θέμα (1 παρουσίαση)
 • Μάθημα παραδοσιακών χορών (2 μαθήματα)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

 ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ

 

β. Πρόγραμμα εκτεταμένο 4 εβδομάδες, 80 ώρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • 80 ώρες διδασκαλίας
 • Δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από τη βιβλιοθήκη
 • Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία)
 • Δυνατότητα αυτοδιδασκαλίας με εκπαιδευτικό λογισμικό (multimedia cd) με καθοδήγηση καθηγητή
 • Δωρεάν καφές και τσάι
 • Παρακολούθηση ελληνικής ταινίας και συζήτηση (2 προβολές)
 • Φαγητό σε παραδοσιακές ταβέρνες (2 φαγητά)
 • Επίσκεψη σε Μουσείο (2 επισκέψεις)
 • Παρουσίαση με ελληνικό πολιτιστικό θέμα (2 παρουσιάσεις)
 • Μάθημα παραδοσιακών χορών (4 μαθήματα)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ

 

γ. Καλοκαιρινό Πρόγραμμα 12 εβδομάδες, 240 ώρες

Το πρόγραμμα διαρκεί 12 εβδομάδες και περιλαμβάνει 240 διδακτικές ώρες (20 ώρες την εβδομάδα). Περιλαμβάνονται όλα τα οφέλη που αναφέρονται παραπάνω.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα απογευματινά μαθήματα έχουν διάρκεια 3 μηνών, συνολικά 40 ώρες και γίνονται 2 φορές την εβδομάδα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο  διάστημα 18.00 – 20.00.

Ενδεικτικά, τα  απογευματινά τμήματα είναι επιπέδου Α1 και Α2.

Τμήματα επί πλέον επιπέδων θα δημιουργούνται εφ’ όσον ζητηθεί.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Είναι δυνατόν να οργανωθούν προγράμματα προσαρμοσμένα στις ατομικές ανάγκες των ενδιαφερομένων, με ευέλικτο ωράριο και ημερομηνίες έναρξης σύμφωνες με τις απαιτήσεις του κάθε μαθητή. Το πρόγραμμα των ιδιαιτέρων μαθημάτων περιλαμβάνει όλα τα ανωτέρω μαζί με τους μαθητές των τμημάτων.

 ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ