Ελληνικά για ειδικούς σκοπούς

Διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα για:

  • Επιχειρηματική χρήση
  • Τεχνολογία
  • Τουρισμό

Τα προγράμματα βασίζονται στο δικό μας πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, που έχει αναπτυχθεί από πολυεθνικές συμπράξεις με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 80 ωρών με 4 ώρες ανά ημέρα σε 4 εβδομάδες.

Οι τυπικές ενάρξεις είναι:

  • 3 Ιουλίου 2017
  • 31 Ιουλίου 2017

Είναι δυνατόν να οργανωθούν τα ίδια με άλλες ενάρξεις για συγκεκριμένες ομάδες μαθητών.

Είναι δυνατόν επίσης να προσφερθούν και σε ιδιαίτερα μαθήματα.