Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙΙ – εκπαιδευτικό υλικό – ενότητα 1