Δίδακτρα – Νέα ελληνικά

Νέα Ελληνικά

ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΧΑΝΙΑ
 Πρωινά μαθήματα
α. Πρόγραμμα εντατικό: 2 εβδομάδες, 20 ώρες την εβδομάδα  710
β. Πρόγραμμα εκτεταμένο: 4 εβδομάδες, 20 ώρες την εβδομάδα  1.276
γ. Καλοκαιρινό Πρόγραμμα: 12 εβδομάδες, 20 ώρες την εβδομάδα  3.621
Απογευματινά μαθήματα  400
δ. Ιδιαίτερο πρόγραμμα: ανά ώρα (50 λεπτά)  38
10 ώρες  340
20 ώρες  680
30 ώρες  1.020
40 ώρες  1.320

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Στην περίπτωση που ένας μαθητής θελήσει να ακυρώσει ένα μάθημα, πρέπει να το κάνει γραπτώς.  Οι προϋποθέσεις που ισχύουν είναι οι εξής:

  1. περισσότερες από 15 εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή): καμία κύρωση
  2. 6 – 15 εργάσιμες ημέρες: 50% κύρωση
  3. λιγότερο από 6 εργάσιμες ημέρες: 100% κύρωση
  4. Ένας μαθητής μπορεί επίσης να καθυστερήσει ένα μάθημα και να το κάνει εντός 3 μηνών από την αρχική ημερομηνία έναρξης.