Δίδακτρα – Νέα ελληνικά

Νέα Ελληνικά

ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΧΑΝΙΑ
 Πρωινά μαθήματα
α. Πρόγραμμα εντατικό: 2 εβδομάδες, 20 ώρες την εβδομάδα  710
β. Πρόγραμμα εκτεταμένο: 4 εβδομάδες, 20 ώρες την εβδομάδα  1.276
γ. Καλοκαιρινό Πρόγραμμα: 12 εβδομάδες, 20 ώρες την εβδομάδα  3.621
Απογευματινά μαθήματα  400
δ. Ιδιαίτερο πρόγραμμα: ανά ώρα (50 λεπτά)  38
10 ώρες  340
20 ώρες  680
30 ώρες  1.020
40 ώρες  1.320